სოფელ ლაითურში პირველადი დაქლორვის სადგური

     საქართველოში პირველად, სოფელ ლაითურში დამონტაჟდა ლუტჯესკოს ფირმის (Lutz-Jesco)ქლორგაზით დაქლორვის სისტემა, რომელიც აწყობილია  გერმანული და ავსტრიული სტანდარტების შესაბამისად.

  სისტემას გააჩნია დაცვის უმაღლესი დონე,, რომელიც გამორიცხავს ქლორის გაჟონვის შემთხვევაში მოსახლეობის მოწამვლას. სისტემა ასევე აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს რეალურ დროში დისტანციურად დავაკვირდეთ სადგურს.

ჩვენი პარტნიორები