ქალაქი წნორის წყალმომარაგების სადგური

    სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მდებარე ქალაქ წნორში წყალმომარაგების სიტემის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში მოეწყო ტუმბობებისა და ჭაბურღილების ავტომატიზირებული  მართვა  Schneider Electric-ის კონტროლერების საშუალებით. ჭაბურღილებში დამონტაჟებული ინოვაციური ჰიდროსტატიკური დომზომებით  დგინდება წყლის სვეტის სიმაღლე, აღნიშნული ტექნოლოგია ასევე უზრუნველყოფს წყლის სეზონური დონის სტატისტიკის წარმოებას. ობიექტზე მეთვალყურეობა მიმდინარეობს ჩვენ მიერ დამონტაჟებული SCADA სისტემის საშუალებით, რაც უზრუნველყოფს ქ.წნორის მოსახლეობის უწყვეტ და უსაფრთხო წყალმომარაგებას.

ჩვენი პარტნიორები