დაბა აგარის სასმელი წყლის დაქლორვის სადგური

   დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობს კალციუმის ჰიპოქლორიტის მოსამზადებელი და სასმელი წყლის დაქლორვის სადგურის აწყობა-მონტაჟი.

ჩვენი პარტნიორები