საჩხერის რაიონში ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის გენერირების სისტემა და დაქლორვის სადგური

    საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების გორისას  და ჩიხას წყალმომარაგების მოწყობის პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა და გაეშვა გერმანული კომპანიის Lutz-Jesco-ს წარმოებული ელექტროლიზური დანადგარი, რომელიც აგენერირებს ნატრიუმის ჰიპოქლორიტს. 
მოეწყო ასევე დასაქლორი სადგური.

ჩვენი პარტნიორები