მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის BIOTAL

ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის კამპუსებისათვის ჩვენმა კომპანიამ დაამონტაჟა ჩამდინარე წყლების სრულ ბიოლოგიურ გამწმენდი "ბიოტალ 300"-ს (300 მ3/დღე-ღამეში წარმადობის)

ჩვენი პარტნიორები