ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის BIOTAL-ი

    ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის კამპუსებისათვის ჩვენმა კომპანიამ დაამონტაჟა ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიურ გამწმენდი "ბიოტალ 300"-ს (300 მ3/დღე-ღამეში წარმადობის)

ჩვენი პარტნიორები