მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პირველადი დაქლორვის სადგური სოფელ ლაითურში

     საქართველოში პირველად სოფელ ლაითურში დამონტაჟდა ლუტჯესკოს ფირმის (Lutz-Jesco)ქლორგაზით დაქლორვის სისტემის რომელიც აწყობილია  გერმანული და ავსტრიული სტანდარტების შესაბამისად.

სისტემას გააჩნია დაცვის უმაღლესი დონე რომელიც გამორიცხავს ქლორის გაჟონვის შემთხვევაში მოსახლეობის მოწამვლას.სისტემა ასევე აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით,რომელიც საშუალებას გვაძლევს რეალურ დროში დისტანციურად მოხდეს დაკვირვება სადგურზე.

ჩვენი პარტნიორები