კურორტ აბასთუმნის ჩამდინარე წყლის გამწმენდი სადგური

   ჩვენი კომპანიის მიერ შესრულებული 3000 მ3/დღ წარმადობის ჩამდინარე წყლის ბიოლოგიური გამწმენდი სადგური კურორტ აბასთუმანში, რომელიც შედგება მიმდევრობით განლაგებული 5 რეაქტორისგან.

   აღსანიშნავია რომ გამწმენდი სადგური 2021 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირებს და აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ყველა ევროპულ ნორმას.

ჩვენი პარტნიორები