ტყიბულის წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა , ულტრაფილტრაციის სისტემა

   დაწყებულია ტყიბულის წყალმომარაგებისათვის,  შაორის წყლის გამწმენდი  ნაგებობის პროექტირება- მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
ულტრაფილტრაციული გამწმენდი სისტემის (200მ3/სთ-ში წარმადობის)  პროექტირება . მონტაჟი და გაშვება-გამართვის სამუშაოები, რომელიც დასრულდება  2020 წლის ბოლომდე.

ჩვენი პარტნიორები