მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ტყიბულის წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა , ულტრაფილტრაციის სისტემა.

 დაწყებულია ტყიბულის წყალმომარაგებისათვის, შაორის წყლის გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება- მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
ულტრაფილტრაციული გამწმენდი სისტემის (200მ3/სთ-ში წარმადობის)  პროექტირება . მონტაჟი და გაშვება გამართვის სამუშაოები უნდა დამთავრდეს  2020 წლის ბოლომდე.

ჩვენი პარტნიორები