ჩამდინარე წყლის ბიოლოგიური გაწმენდის ტექნოლოგია BIOTAL

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების დამუშავების ტექნოლოგია ”Biotal"-

 

შპს "ეკოფრე” წარმოადგენს შპს "Ukrbiotal”-ის წარმომადგენლობას საქართველოში. ჩვენს კომპანიას უკვე 300-ზე მეტი გამწმენდი აქვს დამონტაჟებული საქართველოს ყველა კუთხეში. ფოტოგალერეაში შეგიძლიათ იხილოთ ის ცნობილი ობიექტები, სადაც "Biotal"-ის გამწმენდებია განთავსებული.

Biotal-ის უპირატესობები:

- ელექტროენერგის ეკონომია

შემოსული ჩამდინარე წყლის მოცულობის მიხედვით ხდება

სიმძლავრის ავტონომიური რეგულირება;

- მყარი ,უხეში ნარჩენების შეკავებისა და დაქუცმაცემის კვანძი შესასვლელთან;

- ჭარბი აქტიური ლამის ავტომატური მოცილება , სტაბილიზაციისა და გაუწყლოვნებისათვის;

-ავტომატიზაცია;

დანადგარის მუშაობა მთლიანად ავტომატიზირებულია.

მუდმივი მომსახურე პერსონალი საჭირო არ არის.

წმენდის პროდუქტების განმეორებითი გამოყენება.

"Biotal"-ის, დანადგარში

გავლილი ჩამდინარე წყლები შეიძლება:

- გამოყენებული იქნას სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარწყავ სისტემებში;

- მიემართოს სანიაღვრე საკანალიზაციო ქსელში;

- ჩაიღვაროს საწყალოსნო ობიექტებში.

ნარჩენი აქტიური ლამი, კომპოსტირების შემდეგ, შეიძლება გამოყენებული იქნას ორგანულ-მინერალური სასუქის სახით.

უსიამოვნო სუნის აბსოლუტური არარსებობა წმენდის ყველა ეტაპზე;

კომპაქტური განთავსება მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე.

ტექნოლოგია "Biotal"-ის უპირატესობები და მისი შედარება სხვა მსგავს ტექნოლოგიებთან შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეორგოლში.

ჩვენი პარტნიორები