მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დაბა აგარის სასმელი წყლის დაქლორვის სადგური

დაბა აგარის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს კალციუმის ჰიპოქლორიტის მოსამზადებელი და სასმელი წყლის დაქლორვის სადგურის აწყობა-მონტაჟი.

ჩვენი პარტნიორები