მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის გენერირების სისტემა და დაქლორვის სადგური საჩხერის რაიონში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების გორისას  და ჩიხას წყალმომარაგების მოწყობის პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა და გაეშვა გერმანული კომპანიის Luts-jesko-ს წარმოებული ელექტროლიზური დანადგარი, რომელიც აგენერირებს ნატრიუმის ჰიპოქლორიტს. 
მოეწყო ასევე დასაქლორი სადგური.

ჩვენი პარტნიორები