წყლის გაწმენდის უკუოსმოსის სისტემა

წყლის დემინერალიზაცია უკუოსმოსის დანადგარის მეშვეობით.

სისტემა წარმოადგენს ფუნქციონალურ დასრულებულ ერთიან მოდულს, სადაც ყველა შემადგენელი მოწყობილობა დამონტაჟებულია ერთად ლითონის ჩარჩოზე. წყლის გაწმენდა–დემინერალიზაცია ხორციელდება უკუოსმოსის პრინციპით. მასში გამოიყენება მემბრანები TORAY (იაპონია).
უპირატესობები:
–წყლის გაწმენდის მაღალი ხარისხი – 99,8%–ით ამცირებს მინერალური მარილების, შემცველობას. 99,9%–ით აცილებს მიკროორგანიზმებს, მათ შორის ბაქტერიებსა და ვირუსებს. გაწმენდის შემდეგ წყალი მიკრობიოლოგიურად სუფთა ხდება.
–მაღალი ეფექტურობა – იწმინდება საწყისი წყლის 80% (კონცენტრატის სახით მხოლოდ 20% ჩაედინება კანალიზაციაში).
–მემბრანები ირეცხება ავტომატურად.
–მემბრანების ექსპუატაციის ვადა 3 წელიწადზე მეტია.
–აღჭურვილია ანტისკალანტის დოზატორი სადგურით, რაც საწყის წყალს ავტომატურ რეჟიმში აწვდის საჭირო დოზით რეაგენტს.

დანადგარის აწყობისას გამოიყენება შემდეგი ბრენდების კომპონენტები: TORAY, AMIAD, EBARA, INJECTA, FIP, UNITRONICS, DYS, EUROTROL, LS და სხვა.

 

ჩვენი პარტნიორები