მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კალციუმის ჰიპოქლორიტით დაქლორვის სადგური, სოფ. ბაში და ქლორგაზით დაქლორვის სადგური სოფ. ინგირი , ზუგდიდის რაიონი.

ქ. ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის ფარგლებში  სოფ. ბაშში და სოფ. ინგირში მონტაჟდება თანამედროვე ტიპის ქლორგაზისა და კალციუმის ჰიპოქლორიტის წყლის სადიზინფექციო სისტემები, რომლებიც აღჭურვილია ევროპული სტანდარტით მოთხოვნილი უსაფრხოების მოწყობილობებით, ქლორის ქიმიური განეიტრალების სისტემით, ავტომატური მართვით და ინტერნეტის მეშვეობით SCADA სისტემებში ჩართვის შესაძლებლობით
 

 

ჩვენი პარტნიორები