მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თხევადი ქლორის ჩამოსასხმელი სადგური ფარცხანაყანევში, ქუთაისი.

ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის ფარგლებში, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით, თურქულ კომპანია SMK-სთან ერთად ფარცხანაყანევის სატუმბ სადგურთან ახლოს მიმდინარეობს ქლორის ტონიანი კონტეინერების საწყობის მშენებლობა და ტონიანი კონტეინერებიდან ცილინდრებში ქლორის ჩამოსასხმელი სადგურის მონტაჟი. ჩამოსასხმელი სადგური დამზადებულია გერმანიაში და აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ყველა ევროპულ ნორმებს.

ჩვენი პარტნიორები