მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მეორადი დაქლორვის სადგური სოფელ წვერმაღალაში