კურორტ აბასთუმნის ჩამდინარე წყლის გამწმენდი სადგური