ზუგდიდის რაიონ, სოფ. ბაშში კალციუმის ჰიპოქლორიტით დაქლორვის სადგური და სოფ. ინგირში ქლორგაზით დაქლორვის სადგური