წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის, სოფელ ფარცხანაყანევში თხევადი ქლორის ჩამოსასხმელი სადგური