აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოიდანში ქლორგაზით დაქლორვის სადგური