მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პირველადი დაქლორვის სადგური სოფელ ლაითურში